Termeni și condiții

Prezentul web-site www.atleticmed.ro prin serviciile prezentate și oferite se află în administrarea SC. KINETO ATLETIC MED. SRL, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2369/2017, având codul unic de înregistrare 37543286, cu punctul de lucru în județul Cluj, str. Louis Pasteur nr 73 et 1 si 2.

Ne puteți contacta prin următoarele mijloace:

Prin posta, la adresa de corespondenta: str. Louis Pasteur nr 73 et 1, judetul Cluj, cod postal 400353.

Prin e-mail: atleticmed@yahoo.com

Prin telefon: 077115577; 0364737351 de luni până vineri în intervalul 08:00-20:00.

Acest document respectă principiul egalității de tratament față de toți pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politica, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

 

Proprietatea intelectuala, drepturi de autor

Conform legii Mărcilor 84/1998 si legea 11/1991 a Concurentei Neloiale interzice terților să utilizeze marca sau logo-ul firmei fără acordul societății.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animațiile, elementele video, sunet etc., formulare atașate și alte elemente similare (conținutul), aparțin în exclusivitate ATLETIC MED.SRL

 

Termenii și condițiile de accesare ale acestui site sunt regulile pe baza cărora funcționează societatea noastră și pe care beneficiarii trebuie să le cunoască și să le respecte.

 1. Atletic Med își propune să ofere servicii la un înalt nivel calitativ. În unele patologii, rezultatele serviciilor prestate tind să difere față de rezultatele dorite de pacient. Astfel, în urma evaluării efectuate în cadrul clinicii, pacientul semnează că a luat la cunoștință explicațiile oferite și beneficiile/riscurile tratamentului.
 2. Accesul și programările la serviciile oferite de către clinică se fac fie telefonic la numerele afișate, fie pe site, în intervalul 08:00-20:00 de luni până vineri.
 3. Achitarea serviciilor pe care le oferim se poate face fie la sediul nostru din Cluj, str. Louis Pasteur nr 73 et 1, numerar sau card bancar, fie prin transfer bancar/ordin de plată. În cazul transferurilor bancare, pe adresa de e-mail se vor trimite datele de facturare, cu mențiunea dacă se dorește trimiterea acesteia prin e-mail sau se ridică fizic de la sediul nostru.
 4. Pacienții au obligația de a solicita informații despre costul serviciilor primite, acestea oferindu-se înainte de începerea tratamentelor.
 5. Informații despre procedurile efectuate în cadrul clinicii pot fi oferite doar persoanelor care au efectuat acest tratament, aparținătorilor pentru minori sau persoane fără discernământ.
 6. La intrarea în vestiare, pacienții își vor depozita lucrurile personale închise în dulapuri pe perioada efectuării procedurilor. Atletic Med nu își asumă răspunderea pentru obiectele furate/uitate, lăsate nesupravegheate, astfel aceștia nu își vor depozita obiecte personale între două intrări distincte.
 7. Pacienții sunt obligați să aibă un echipament corespunzător ședințelor pe care le efectuează, papuci de interior pe care îi vor schimba înainte de a intra în sălile de tratament.
 8. Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația, cu excepția zonei de tratament, să nu lase copiii nesupravegheați. Nu ne asumam răspunderea pentru eventualele evenimente în care copiii se accidentează, fiind nesupravegheați de către tutori. În cazul producerii unor stricăciuni produse de aceștia, nesupravegheați fiind, părinții își vor asuma reparațiile.
 9. Este interzis fotografiatul, înregistratul video sau audio în incinta clinicii fără acordul în prealabil al membrilor echipei.
 10. Este interzisă publicitatea de orice fel de către pacienți, oferirea de cărți de vizită/broșuri, fără acordul conducerii.
 11. Fumatul, consumul de alcool sau droguri este interzis în incinta clinicii. De asemenea, clinica își rezervă dreptul de a refuza pacienții în stare de ebrietate sau consum de droguri/substanțe etnobotanice.
 12. Nu sunt permise injurii, acte de violență, gesturi obscene, expresii jignitoare sau vulgare atât în ceea ce privește adresarea lor angajaților, nici adresarea acestora între pacienți. În cazul actelor săvârșite mai sus, Atletic Med va solicita imediat evacuarea din incinta clinicii.

 

Politica de retur

 1. Valabilitatea abonamentelor este de 6 luni de la data începerii primei ședințe. Daca se dorește anularea unui abonament deja plătit, se face o sesizare pe una dintre căile de comunicare menționate, iar în cel mai scurt timp, banii vor fi restituiți prin metoda aleasă de dvs, daca nu a fost depășită perioada de valabilitate din momentul începerii primei ședințe.
 2. În cazul în care pacientul dorește să anuleze programarea, este obligat să anunțe recepția cu cel puțin 4 ore înainte. În caz contrar, ședința se consideră efectuată și va fi scăzută din abonamentul achitat.

 

Prețurile

Prețurile afișate pe atleticmed.ro reprezintă prețurile finale de achiziție a serviciilor, cu excepția cazurilor în care clinica prezintă oferte aniversare, reduceri, pachete promoționale sau discounturi aplicate colaboratorilor. Societatea nu este plătitoare de TVA, așadar pe factura nu se va regăsi această taxă.

 

Forță majoră

Site-ul, afiliații și în general, furnizorii de informație către site nu pot fi ținuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința site-ului. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva, etc.

 

Legea care guvernează acordul

Serviciile oferite de Societate prin intermediul atleticmed.ro sunt guvernate de dispozițiile legilor române, cu precădere de Legea 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanța 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, HG 448/2005 și Directiva Europeană EC/96/2002 care reglementează regimul taxei pentru timbrul verde, aplicabil produselor electronice.
Termenii și condițiile atleticmed.ro se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Societății. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiile dintre părți se vor supune rezolvării instanțelor judecătorești competente.

 

Prezentarea ofertelor

Atleticmed.ro își rezervă dreptul de a efectua orice modificare asupra prețurilor sau structurii site-ului, fără o înștiințare în prealabil. Datele tehnice prezentate pe site au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală.

 

Dispoziții finale

Termenii și condițiile sunt aplicabile în momentul accesării acestui site. Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți vizitatorii noștri!

ATLETIC MED